Kazuistiky

Vnitřní programy

Vážené dámy a pánové, když se u většiny lidí začnou projevovat první příznaky nemoci, navštíví včas lékaře, který se snaží najít příčinu choroby, udělá si dotazy a vyšetřením v ordinaci potřebný obraz o chorobě. Následně pošle pacienta dle potřeb na různá odborná vyšetření, na základě všech výsledků většinou najde správně objektivní příčinu problému, nasadí léky a pacient se aktuálně uzdraví, dle možností jeho zdravotního stavu. Pokud žádné tělesné příčiny zdravotních potíží lékař nenajde, nicméně pacient má stále pocit, že ho něco bolí nebo má jiné potíže, měl by lékař začít uvažovat a následně i vyšetřením u psychiatra rozlišit, zda se u pacienta nejedná o potíže psychické.

Více…

Mám, nemám, mám…..???

Vážené dámy a pánové,

téma dnešní přednášky vyplynulo z debat na seminářích a z událostí, s kterými sev běžném životě se setkávám u lidí, kteří žádají o pomoc. Uvedu trochu teorie a přidám i trochu praxe.

Dnes se budu věnovat žadatelům, kteří se někde seznámili s informacemi, že lze pomoci jinému člověku nebo, že mohou ovlivnit sami sebe pomocí energetickoinformačních aktivit. Mohli sice mít prvotně dobrou a upřímnou snahu někomu nebo sobě opravdu pomoci, ale udělali chybu nebo chyby, na které je nikdo neupozornil. I pokud upozornil, nevzali upozornění vážně. Je možnost, že vůbec netušili, o čem se mluví. Jednali systémem “Mně se toto netýká, vždyť chci jenom pomoci, zdokonalit sám sebe….” apod. Například: “Proč bych měl mít nastavený program závory? K čemu by mi byl dobrý?”.

Více…

Relaxační techniky, práce s tělem – Mgr. Marie Rumlová

Uvolňování napětí z těla (ze svalů) je někdy prvním krokem jak tělo vrátit do jeho rovnováhy. Pokud nemocí nebo nějakou náročnou situací vznikne opakovaný nepříjemný pocit napětí, bolestí svalů, napětí hrudníku a dále třeba i mnoho příznaků, které poukazují na nemoc a přesto se při vyšetřování leckdy nedojde k jasným závěrům, je  možné, že se jen zmnožují obrané reakce těla na zátěž a následný kumulující se stres.

Dnes Vám chci popsat některé nedávné kazuistiky pacientů se kterými jsem pracovala.

Více…