Aktuality

VÍKENDOVÝ SEMINÁŘ ENERGOINFORMAČNÍ MEDICÍNY PRO POKROČILÉ

Vážení přátelé EIM,
příští rok se společně sejdeme v termínu 12.10.-14.10 2018.  Doufám, že se bude většině z Vás termín hodit a sejdeme se nad tématy energoinformační medicíny zase v hojném počtu.

Program:
upřesníme podle návrhu přednášejícího i Vašich podnětů

Z důvodu velkého zájmu se bude kurz tentokrát konat v ÚVN na ředitelství vchod F2, učebna E přízemí.

Začátek: pátek 12.10. 2018 ve 13 hodin.

Zakončení: neděle 14.10 2018 ve 12,30 hodin.

Cena: 2 500 Kč na č.ú. 

1097240012/3030

nebo na místě  po předcházejícím telefonickém či mailovém potvrzení účasti.

Vlastní zkušenosti, otázky i další návrhy témat volejte v předstihu na tel.č. 777169278, 725563206  nebo posílejte na mail galina.krejcova@seznam.cz 

Těšíme se na milé setkání a bohatou diskuzi.

S pozdravem za organizátory 

MUDr. Galina Krejčová

KURZ ENERGOINFORMAČNÍ MEDICÍNY

pro začátečníky v roce 2018 a 2019

Lektor: Prim. MUDr. Teodor Rosinský CSc.

Vážené kolegyně a vážení kolegové,

Nabízíme nový běh víkendových seminářů s prim. MUDr. T.Rosinským CSc. Kurz proběhne v rozsahu dva víkendy v roce 2018 a dva v roce 2019. Nosným tématem je teorie a praxe z pohledu energoinformační medicíny /EIM/. Seznámíte se s teoriemi a funkcí energoiformačního systému v souvislostech s metodami nejen nekonvenční medicíny.

Studium je vhodné pro zájemce o metody nekonvenční medicíny / akupunkturu, homeopatii, EAV a další/. Přínosné je i pro psychology a pomáhající profese obecně.

Termíny pro rok 2018

  1. víkend: 20. 4. 2018 – 22. 4. 2018
  2. víkend: 21. 9. 2018 – 23. 9. 2018

Místo konání:
Budova ředitelství ÚVN Střešovice, Praha 6,
vchod F2, učebna E přízemí

Začátek kurzu: vždy v pátek ve 13 hodin
Ukončení kurzu: vždy v neděli ve 12,30 hodin
Cena za víkend 2500 Kč

Platba na účet: 1097240012/3030  , v.s. kurz EIM 

 

Těším se na nové i známé tváře s pozdravem

MUDr. Galina Krejčová

Přihlásit se můžete na mailem nebo telefonicky na kontaktu:

MUDr. Galina Krejčová
Ordinace léčby bolesti
U vojenské nemocnice 10
16200 Praha 6
Tel.č.  777 169 278 ,725 563 206
Mail: galina.krejcova@seznam.cz

 

 

Kurz enrgoinformační medicíny pro začátečníky

Lektor prim. MUDr. Teodor Rosinský CSc.

 

Vážené kolegyně a kolegové,

nabízíme nový běh víkendových seminářů s prim. T. Rosinským CSc.   Nosným  tématem je  teorie a praxe z pohledu energoinformační medicíny.

Studium je vhodné pro zájemce o metody nekonvenční medicíny.

Seznámíte se s teoriemi struktury a funkcí energoinformačního systému v souvislostech s akupunkturou, homeopatií i psychoterapií.

Předpokládaný začátek plánujeme na jaro r. 2018 podle počtu zájemců. Studium se skládá ze čtyř víkendových seminářů a pokračuje pravidelným setkáváním pro pokročilé.

Těším se na nové i známé tváře s pozdravem

MUDr. Galina Krejčová

Přihlásit se můžete na mailem nebo telefonicky na kontaktu:

MUDr. Galina Krejčová
Ordinace léčby bolesti
U vojenské nemocnice 10
16200 Praha 6
Tel. č.:  777169278, 725563206
Mail: galina.krejcova@seznam.cz 

Víkendový seminář s primářem MUDr. Teodorem Rosinský CS.C.

 

Vážení přátelé EIM,
letos se společně sejdeme v termínu

22.9. — 24.9. 2017

Doufám, že se bude většině z Vás termín hodit a sejdeme se nad tématy energoinformační medicíny zase v hojném počtu.

Program :

Myšlení a vytváření informací ve vztahu k EIS.

  1. Prvky psychotroniky v tradičních poznatcích prehistorických a starověkých národů.

  2. Novinky v EIM, kasuistiky.

Jako tradičně bude místem konání zasedací místnost oční kliniky v areálu ÚVN Střešovice, vchod A5, 3.patro.

Začátek :      pátek 22.9. 2017 ve 13 hodin.

Zakončení :  neděle 24.9. 2017 ve 12,30 hodin.

Cena: 2000 Kč na č.ú.  109 724 00 12 / 3030 nebo na místě  po předcházejícím telefonickém či manilovém potvrzení účasti.

 

Vlastní zkušenosti, otázky i další návrhy témat volejte v předstihu na tel.č. 973 208 282, 777 169 278, 725 563 206  nebo posílejte na mail galina.krejcová/zavináč/seznam.cz  nebo janamicha/zavináč/post.cz.

Těšíme se na milé setkání a bohatou diskuzi.

S pozdravem za organizátory  MUDr. Galina Krejčová

Vnitřní programy

Vážené dámy a pánové, když se u většiny lidí začnou projevovat první příznaky nemoci, navštíví včas lékaře, který se snaží najít příčinu choroby, udělá si dotazy a vyšetřením v ordinaci potřebný obraz o chorobě. Následně pošle pacienta dle potřeb na různá odborná vyšetření, na základě všech výsledků většinou najde správně objektivní příčinu problému, nasadí léky a pacient se aktuálně uzdraví, dle možností jeho zdravotního stavu. Pokud žádné tělesné příčiny zdravotních potíží lékař nenajde, nicméně pacient má stále pocit, že ho něco bolí nebo má jiné potíže, měl by lékař začít uvažovat a následně i vyšetřením u psychiatra rozlišit, zda se u pacienta nejedná o potíže psychické.

Více…

Víkendový seminář s primářem MUDr Teodorem Rosinský

Vážení přátelé energoinformační medicíny,
víkendový seminář s primářem MUDr Teodorem Rosinský se koná v termínu 30.9. – 2.10. 2016.
Sejdeme se opět v pátek ve 13 hodin v knihovně oční kiniky ÚVN / vchod A7, 3.patro/. Podrobnosti o programu doplníme i s vašími podněty. Posílejte nápady, dotazy i kazuistiky na adresu galina.krejcova@seznam.cz
Na setkání se všichni těšíme a věříme v hojnou účast
s pozdravem MUDr. Galina Krejčová

Kurz EIM pro pokročilé říjen 2015 !!!POZOR ZMĚNA!!!

Přednášející: prim. MUDr. Todor Rosinský CSc.

rosinsky1

Vážení přátelé,

letos se společně sejdeme v termínu 23.- 25.října ! Doufám, že se bude termín většině z vás hodit a sejdeme se nad tématy energo informační medicíny v hojném počtu.

Jako tradičně bude místem konání učebna v areálu ÚVN Střešovice vchod A5, 3.patro.

Začátek : pátek 23. října 2015 ve 13 hodin

Zakončení: neděle 25. října 2015 ve 12:30 hodin

Program:

  1. „Čas a jeho varianty v organismu a terapeutickém procesu z pohledu EIM“
  2. Novinky v EIM
  3. Vlastní případy a zkušenosti ( můžete posílat kazuistiky i předem na náš mail )

Cena :  2000 Kč, na účet 109 724 00 12 / 3030 nebo na místě po předcházejícím telefonickém či mailovém potvrzení účasti.

Prosím o potvrzení účasti na
tel.: 777 169 278 nebo na e-mail galina.krejcova@seznam.cz
tel.: 725 563 206 nebo na e-mail hollar@centrum.cz

 

Těšíme se na společné setkání i bohatou diskuzi.

S pozdravem za organizátory MUDr. Galina Krejčová