Akupresura

Využívá stlačování specifických akupresurních bodů a pomocí toho zmírňuje bolest a léčí nesčetná drobná onemocnění. Čínské medicína vychází z předpokladu, že dobré zdraví lze získat udržením dvou protikladných životní sil, jin a jang v rovnováze. Základní myšlenkou tohoto systému je, že všechny tělesné orgány jsou propojeny drahami neboli meridiány, po kterých se přenáší vitální energie, nazývaná qi (vyslov či). Když se meridián zablokuje, dochází k nemoci. Tlak na akupunkturní body ležící na meridiánech, dokáže léčit tím, že cestu odblokuje a obnoví tak proud energie a také krve a všech ostatních tělních tekutin.