Kineziologie One Brain

Karolína Rutová
Pátek: 9 – 14 (nebo dle dohody)
Tel.:777 146 760

Co je kineziologie metodou One Brain?
Kineziologie je nauka o svalech. V 70. letech vznikl systém One Brain jako jeden z oborů kineziologie. Překladá se jako “Jednotný mozek”. Název je odvozen od ideální funkce mozku, kdy dokonale spolupracují obě mozkové hemisféry. Pravá, tzv. mateřská hemisféra, nositelka tvořivých schopností, neomezovaná časem, neznající strach, pracuje s obrazy, symboly, barvami, nesoudí, je nositelkou ženské složky našeho já, s levou, tzv. otcovskou hemisférou, provádějící analýzu, logické operace, soudící, nositelkou mužské složky našeho já. Metoda One Brain umí účinně pomoci při problémech různého původu, ať už psychického nebo fyzického charakteru. Vychází z poznatku, že za většinou našich současných potíží je stres, tedy stres způsobený emocionálním zážitkem z minulosti. Nezabývá se problémem jako takovým, ale tím, co stálo na počátku jeho vzniku, tedy příčinou. Příčiny mohou být různé, ale vždy se jedná o silný negativní emocionální zážitek. Původní myšlenka – pomoci dětem, které trápí dyslexie, problémy s učením, špatná koordinace pohybu, poruchy soustředění – dovedla autory metody k poznatku, že hlavní příčinou je stres. Z dalších výzkumů vyplynulo, že právě stres je původcem mnoha jiných našich problémů, bez ohledu na věk. Lidský organizmus pracuje jako počítač s obrovskou kapacitou paměti. Každý zážitek, dobrý i špatný, se trvale ukládá jako informace do buněčné paměti mozku i těla po celý život. Ideální stav fungování mozku je dokonalá spolupráce všech částí mozku. Avšak stres, který je přirozenou reakcí na negativní zážitky, tuto spolupráci postupně narušuje. Záporné emoce totiž způsobují zablokování energetického proudění na úrovni mozku a následně i v příslušné části těla. Ve stresové situaci, kdy reagujeme na základě minulých zkušeností, se nás pak zmocňuje pocit bezmoci, ztrácíme tvůrčí logiku, nejsme schopni správně jednat. Další potíže se mohou projevit jako zdánlivě nesouvisející s původním stresem. Mohou to být různé duševní i fyzické problémy, např. alergie, únava, bolesti hlavy, zad, obezita, různé typy závislostí, strachů, fobií, dyslexie, apod. Právě zábrany, vytvořené negativními zkušenostmi v minulosti, dokáže metoda One brain jednoduše a jemně odstraňovat.

A jak dokáže kineziolog pomoci? Jak dokáže vysledovat prvotní příčinu?
Protože mozek koordinuje činnost svalstva, můžeme svaly použít jako signalizátor centrální nervové soustavy. Jsme to my sami, kdo dá tzv. svalovým testem potřebné odpovědi. Jednoduše a pravdivě.

A jak svalový test probíhá?
Klient stojí s mírně předpaženýma rukama, kineziolog se ptá a současně na ruce jemně zatlačí. Změna svalového napětí – reakce mozku na otázku – nám dá odpověď ano/ne. takto si kineziolog “povídá” s naší buněčnou pamětí, až se dopracuje k potřebné informaci. Pro povzbuzení samouzdravující schopnosti těla se používají korekce. Použitím potřebné korekce dojde k “vymazání” negativních emocí a obnoví se energetické proudění a spolupráce všech částí mozku. Tyto korekce jsou časově nenáročné, velmi jemné a překvapivě účinné, uvolňují svaly, zlepšují proudění energií celým tělem. Důležitou a velmi efektivní technikou je frontálně – okticipální držení, které umožňuje návrat v paměti až do okamžiku vzniku stresového bloku, a to při plném vědomí. Přes znovuprožití negativní emoce, pochopení příčiny a souvislostí je možné důsledky stresu trvale odstranit. Pracuje se při plném vědomí, bez jakékoliv hypnózy. Postup je nenásilný, jemný a zcela bezpečný. Zlepšení pak probíhá pozvolna a samovolně.

Je třeba zdůraznit, že tato metoda není léčitelstvím, nezabývá se chorobami, pouze odstraňuje příčinu stresu a přes odžité pochopení a následné korekce dokáže naše tělo povzbudit k uzdravení.

Využití systému je prakticky neomezené. Každý člověk je původcem svých potíží a tak je zároveň zdrojem jejich řešení. Je to možnost, jak se vyrovnat s negativními programy uloženými v naší paměti. Metoda One Brain pomůže odstranit bariéry získané v minulosti a dává možnost svobodně se rozhodovat v přítomnosti.