Vážení přátelé energoinformační medicíny,
víkendový seminář s primářem MUDr Teodorem Rosinský se koná v termínu 30.9. – 2.10. 2016.
Sejdeme se opět v pátek ve 13 hodin v knihovně oční kiniky ÚVN / vchod A7, 3.patro/. Podrobnosti o programu doplníme i s vašími podněty. Posílejte nápady, dotazy i kazuistiky na adresu galina.krejcova@seznam.cz
Na setkání se všichni těšíme a věříme v hojnou účast
s pozdravem MUDr. Galina Krejčová