Psychosomatika

RELAXAČNÍ TECHNIKY  (práce s tělem)

Mgr.Marie Pěničková        telefon : 725 768 428

EMOCE zastavit nejde, jen v TĚLE jde zastavit stresovou reakci !

Kdy si terapii vybrat?

V období, kdy cítíme, že se něco děje. Zažíváme více negativních emocí. Můžeme pocítit zvýšenou úzkost, strach , bolest, změny nálad, podrážděnost, nejistotu či  plačtivost, vyčerpanost, únavu. Často se připojují poruchy spánku, zhoršení fyzických obtíží. Prvním impulsem může být stres, změna sociálních rolí, úraz, nemoc, rozvod, smrt blízkých…..

Používané techniky:

Autogenní trénink (45 -60 min)

Jógová relaxace  (45-60 min)

Jacobsonova progresivní relaxace (45-60 min)

Předělová cvičení (hlavně práce s dechem)  (5-15 min) + poradenství

Lekce práce s tělem většinou obsahuje předělové cvičení + relaxační cvičení, imaginace

(dle individuální potřeby).Trvá kolem 60 min. Pak je dle výcviku třeba cvičit doma 3-5x denně (několik minut).

 Cena terapie : 500 Kč/ lekce

 Práce s technikami uvolňujícími napětí

 Onemocnění nebo psychická zátěž kladou na lidské tělo velký nárok. Tělo se velmi přirozeně brání svými zvládacími mechanismy, jejichž společným jmenovatelem je napětí. Je to napětí fyzické (svalové), ale i podrážděnost, poruchy dýchání, úzkosti, bolesti v různých částech těla (záda, hlava, žaludek..). Celý řetězec obranných reakcí pak způsobuje velkou škálu potíží, které vedou k celkové únavě, nespokojenosti, nemožnosti zvládat další zátěž, přenáší se do sociálních vazeb a především dochází ke stálému snižování imunity i emočnímu kolísání. Fixují se patologické obrané systémy (reakce) v těle.

Relaxační techniky

techniky práce s tělem

Cílem těchto technik je naučit tělo nereagovat na stres. Během výcvikových lekcí rozlišit napětí a odstranit ho ze svalů. Takovým způsobem můžeme tělo zastavit ve stresové reakci a posílit ho v jeho energii. Zároveň jsme  schopni lépe pracovat s citlivostí na bolest, emoční nestabilitou i pocity vyčerpání.

Tato práce s tělem se hodí též v prevenci náročných pracovních situací i schopnosti dobře ovládat své emoce a být odolný  v zátěži. V terapii se jedná především o  fyzický prožitek  a následně vypěstování reflexního jednání těla při pravidelném 2-3 min. předělu  během dne.