Karolína Rutová – Poradna pro osobní rozvoj

Facilitátorka metody One Brain (kineziologie) – uvolnění emočního stresu
Vzdělání: studium u Three in One Concepts INC, Burbank, U.S.A.Specializace: 1999 – zahájení studia metody
1999 až 2002 – absolvování šesti základních stupňů/úrovní
2002 až 2005 – absolvování čtyř rozšiřujících stupňů/úrovní
2005 – Consultant practicum – doplnění pro praxi
2007 – Conzultant facilitátor – základ pro povolení učit metodu
2006 – 2008 – čtyři nadstavbové úrovně
2002 – studium psychologie na FFUK v rámci CŽV, ukončené závěrečnou zkouškou (dva semestry)
2005 až 2008 – absolvování vzdělávacích seminářů Rodinné konstelace – Zharmonizování rodinných systémů, určené pro facilitátory One Brain se záměrem použití v poradenské činnosti vedené facilitátory Dr. Arnold a Eva Polivka – Rakousko
2002 – založení vlastní praxe – Poradna pro osobní rozvoj (s využitím metody One Brain, prvků terapie Rodinné konstelace, psychologie)
V průběhu studia doplňování a rozšíření vzdělání o jednodenní tematicky zaměřené semináře sebezkušenostní workshopyVíce na www.cestaksobe.wz.czCo je terapie metodou One Brain (metoda jednotného mozku)?Kineziologie je nauka o svalech.
V 70. letech vznikl systém One Brain jako jeden z oborů kineziologie.

Název metody je odvozen od ideální funkce mozku, kdy dokonale spolupracuje pravá, tzv. mateřská hemisféra, nositelka tvořivých schopností, neomezovaná časem, neznající strach, pracuje s obrazy, symboly, barvami, nesoudí, je nositelkou ženské složky našeho já, s levou, tzv. otcovskou hemisférou, provádějící analýzu, logické operace, soudící, nositelkou mužské složky . Většina dnešních lidí využívá však převážně pouze jednu z nich. Proto se systém zaměřuje na obnovení spolupráce obou mozkových hemisfér. Ve stresových situacích (které nás provázejí v období prenatálního vývoje, porodu, v dětství i dospělosti) se může odpojit 75% i více mozku. V té chvíli reakce na negativní informaci nabude formy neurologického bloku. Tyto bloky nám nedovolují logicky myslet, jen reagovat. Opakujeme při tom stále stejné, staré, destruktivní, neproduktivní chování. Pomocí této metody je možné řešit velké množství fyzických i psychických problémů. Příčiny mohou být různé, ale vždy se jedná o silný negativní emocionální zážitek. Ten způsobí zablokování energetického proudění na úrovni mozku a následně i v příslušné části těla. Výsledkem mohou být různé duševní i fyzické problémy např. alergie, bolesti hlavy, zad, obezita, různé typy závislostí, strachů, fobií, apod.. a hlavně, na co se metoda orientuje – dyslexie. Buněčná paměť těla eviduje všechny informace o každém energetickém bloku. Terapeut metody “One Brain” klientovi vhodnou korekcí pomáhá s odstraněním příslušného bloku tak, aby klient byl schopen používat opět celý potenciál svého mozku i v situaci, která je podobná té stresové.

Jak se s metodou pracuje?
Pomocí svalového testu, kdy terapeut jemně zatlačí dlaní na mírně předpažené ruce klienta, jsou vyhledány bloky uložené v podvědomí. Negativní emoce sval oslabí, pozitivní zpevní. Mozku, našemu biologickému počítači můžeme zadat jakoukoli otázku a odpověď ano/ne dostaneme v podobě změny svalového napětí. Tato metoda neléčí, pouze odstraňuje příčinu stresu a přes odžité pochopení a následné korekce dokáže naše tělo povzbudit k sebeuzdravení. Pro povzbuzení samouzdravující schopnosti těla metoda používá systém korekcí na bázi jednoduchých pohybů a jemných dotyků. Tyto korekce jsou časově nenáročné, velmi jemné a překvapivě účinné, uvolňují svaly, zlepšují proudění energií celým tělem. Nejdůležitější a nejefektivnější technikou je frontálně – okcitipální držení, které umožňuje návrat v paměti až do okamžiku vzniku stresového bloku, a to při plném vědomí. Přes znovuprožití negativní emoce, pochopení příčiny a souvislosti je možné důsledky stresu trvale odstranit.

Metoda One Brain pomáhá odstranit :
– stres na současné problémy
– stres na nepříjemné zážitky v minulosti

Pomáhá při :
– vztahových problémech
– psychosomatických poruchách
– specifických poruchách učení a chování

Upravuje :
– alergické a imunitní reakce
– kožní choroby
– a mnoho dalších problémů

Využití systému je prakticky neomezené. Každý z nás je původcem svých problémů a zároveň zdrojem jejich řešení. Využijte možnosti vyrovnat se s negativními programy, které jsou uloženy ve vaší paměti. Metoda One Brain Vám pomůže odstranit bariéry získané v minulosti a dá vám možnost svobodně se rozhodovat v přítomnosti.

Karolína Rutová – Poradna pro osobní rozvoj Facilitátorka metody One Brain (kineziologie) – uvolnění emočního stresu Vzdělání v oboru – studium u Three in One Concepts INC, Burbank, U.S.A. 1999 – zahájení studia metody 1999 až 2002 – absolvování šesti základních stupňů/úrovní 2002 až 2005 – absolvování čtyř rozšiřujících stupňů/úrovní 2005 – Consultant practicum – doplnění pro praxi 2007 – Conzultant facilitátor – základ pro povolení učit metodu 2006 – 2008 – čtyři nadstavbové úrovně 2002 – studium psychologie na FFUK v rámci CŽV, ukončené závěrečnou zkouškou (dva semestry) 2005 až 2008 – absolvování vzdělávacích seminářů Rodinné konstelace – Zharmonizování rodinných systémů, určené pro facilitátory One Brain se záměrem použití v poradenské činnosti vedené facilitátory Dr. Arnold a Eva Polivka – Rakousko 2002 – založení vlastní praxe – Poradna pro osobní rozvoj (s využitím metody One Brain, prvků terapie Rodinné konstelace, psychologie) V průběhu studia doplňování a rozšíření vzdělání o jednodenní tematicky zaměřené semináře sebezkušenostní workshopy Více na www.cestaksobe.wz.cz