MUDr. Galina Krejčová

Vzdělání: absolventka LF UK v Hradci Králové. Atestace I. a II. stupně v anesteziologie a resuscitace. Nastavbové školení léčby bolesti. Metody nekonvenční medicíny-studium a praxe 23 let. V počátku jako součást klasické medicíny na ARK FN Motol. Od r. 1988 ambulantní léčba bolesti se zaměřením na nekonvenční metody. Od r. 1992 soukromé ordinace léčby bolesti.

Specializace: AKUPUNKTURA: základní a nadstavbové kurzy akupunktury garantované IPVZ Praha,držitel kreditu České lékařské akupunkturistické společnosti ČLS JEP I. a II. stupně a kreditu školitele. Stáž v institutu tradiční medicíny v Hanoi.
HOMEOPATIE: absolventka zahajovacího vzdělávání ve Zdislavicích. Od roku 1990 pravidelným studentem a následně organizátorem kurzů klasické homeopatie České lékařské homeopatické společnosti / ČLHS/. Absolvent seminářů rakouské společnosti pro homeopatickou medicínu v Badenu u Vídně. Stáže ve Frankfurtu . Absolvent seminářů renomovaných zahraničních lektorů. Lektor kurzů klasické homeopatie a dlouholetý předseda HS ČLS JEP a ČLHS. Člen redakční rady časopisu ČLHS „ Homeopatické listy „.
Elektroakupunktura dle Dr. Volla / EAV /: absolventka základního kurzu EAV pod vedením německé společnosti pro EAV v r. 1992 a následných specializačních seminářů se zahraničními lektory.

 

IMG_8941