REBOX

Rebox Physio je přenosný elektroterapeutický přístroj napájený baterií, určený pro praktické lékaře a profesionální fyzioterapeuty. Významnou vlastností REBOXU je jeho schopnost získávat informace z tkáně během léčby, což lékaři umožní monitorovat a optimálně řídit průběh léčby.

REBOX vyvinul Ing. Petr Slovák Csc. V současné době se REBOX vyrábí v České republice a ve Velké Británii. Používá se v Japonsku, USA, Evropě a Austrálii. Jen v Evropě se tímto přístrojem léčí více než 10000 pacientů denně.

Mechanismus účinků spočívá v transkutánním uvolnění sfinkterů arteriol a lymfatických cév ve tkáni, a to elektrickými impulzy zaváděnými neinvazivní elektrodou do bodu v léčebné oblasti.
V průběhu aplikace impulzů na tkáň je sledován nárůst elektrického proudu procházejícího tkání, a to jak k diagnostickým, tak i terapeutickým účelům. Po dosažení ustálené hodnoty elektrického proudu je terapeutické působení ukončeno a je možno přejít k ošetření dalšího bodu. Děje se tak po dvou až čtyřech sekundách.

rebox